Waar er voor 2020 jarenlang weinig bedrijfskavels op Robbenplaat zijn verkocht, is het de afgelopen vier jaar hard gegaan. Op dit moment zijn er nog vier bedrijfskavels beschikbaar, waaronder kavel B3. Helaas zien we dat de verkoop stagneert door hoge rente en hoge bouwkosten. Het blijkt voor veel ondernemers moeilijk te zijn om de financiering rond te krijgen.

De nog beschikbare kavels op Robbenplaat zijn allemaal minimaal 3.000 m2 groot. De reden hierachter is dat Robbenplaat bedoeld is voor ondernemers die op zoek zijn naar grotere bedrijfskavels. Kleinere bedrijfskavels worden in principe aangeboden op andere bedrijventerreinen. Voorheen was kavel B een gehele kavel, deze is destijds gesplitst in B1, B2 en B3. Omdat er op Robbenplaat en op de overige gemeentelijke bedrijventerreinen bijna geen kavels meer beschikbaar zijn, wordt kavel B3 in twee gelijke delen gesplitst van circa 3.000 m2.

Door de splitsing wordt er de mogelijkheid geboden aan twee geïnteresseerde partijen om een kavel te kopen die voldoende ruimte biedt voor de bedrijfsvoering. De gemeente voert al gesprekken met partijen die de gesplitste kavels willen aankopen.