Sinds 2022 hebben ondernemers meer moeite om de financiering voor een bedrijfskavel en pand rond te krijgen. De gestegen bouwkosten, hoge inflatie en stijgende rente zijn hier oorzaak van. Vooral op Robbenplaat, een regionaal bedrijventerrein met grote bedrijfskavels, merkte de gemeente dat ondernemers deze grote investeringen niet meer rond konden krijgen. Om toch ondernemers de mogelijk te geven om een stap naar Robbenplaat te kunnen maken, heeft het college eind september 2023 besloten om twee uitgestelde betalingsregelingen in het leven te roepen voor de gemeentelijke bedrijfskavels op Robbenplaat. Het gaat om de volgende twee regelingen:

Regeling 1:   Tijdelijk recht van opstal

 • We sluiten met potentiële koper een recht van opstal af voor een periode van maximaal 10 jaar.
 • Voor dit recht van opstal wordt jaarlijks een retributie van 2% van de uiteindelijke koopsom betaald.
 • Opstalhouder moet de grond ergens binnen deze periode van opstal afnemen.
 • Grondprijs wordt tot afname elk jaar geïndexeerd met het CPI.
 • Voordat recht van opstal wordt afgesloten moet opstalhouder een plan voor landschappelijke inpassing van de locatie ter goedkeuring aan de gemeente voorleggen.
 • Indien opstalhouder de grond binnen de termijn van het recht van opstal niet af kan nemen betaald gemeente geen vergoeding voor de panden die nog aanwezig zijn na deze periode. Opstalhouder kan deze panden nog laten weghalen en anders wordt gemeente na afloop automatisch eigenaar.
 • Opstalhouder geeft de gemeente jaarlijks inzicht in de financiële situatie van het bedrijf dat het recht van opstal afneemt (bijvoorbeeld via de jaarcijfers). Dit geeft de gemeente voortijdig inzicht of opstalhouder de grond binnen de gestelde termijn af kan nemen.
 • Wanneer de grond nog niet is afgenomen en opstalhouder de opstallen wil overdragen – en daarmee het recht van opstal – moet de gemeente hier toestemming voor geven.

Regeling 2:   Gefaseerde grondaankoop

 • Ondernemer neemt in eerste instantie minimaal 3.000 vierkante meter af en de rest volgt gefaseerd in een periode van maximaal drie jaar.
 • Met ondernemer wordt een faseringsplan opgesteld waarin wordt aangegeven wat de ondernemer elk jaar wenst af te nemen.
 • Voor de nog niet overgenomen grond wordt jaarlijks een vergoeding van 1% betaald van de uiteindelijke koopsom van deze resterende grond.
 • Grondprijs wordt tot afname elk jaar geïndexeerd met het CPI.
 • Er moet na elke gefaseerde afname een goed verkoopbare kavel van minimaal 3.000 vierkante overblijven in eigendom van gemeente. Mocht dit niet het geval zijn dient het restant ook afgenomen te worden.
 • Voordat de koopovereenkomst wordt getekend dient koper een plan voor landschappelijke inpassing van de locatie ter goedkeuring aan de gemeente voor te leggen.
 • Indien koper na de eerste aankoop de gefaseerde afname volgens het vastgestelde faseringplan in één van de jaren erna niet wil of kan afnemen, vallen alle nog niet afgenomen gronden weer vrij. Gemeente is dan vrij om deze gronden weer openbaar op de markt te zetten tegen de dan geldende grondprijzen en koper heeft hiermee geen eerste recht tot aankoop meer.

Wanneer u hier als ondernemer interesse in heeft, meer vragen heeft over een bepaalde regeling, of wilt weten of één van deze regeling voor u geschikt is kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier op deze website of via vastgoedengrondzaken@hollandskroon.nl.