Kleinste kavel bij uitzondering verkocht voor bedrijfsverzamelgebouw.

Het deelgebied Westrak van bedrijventerrein Robbenplaat is specifiek bedoeld voor de grotere ondernemingen, doordat over het algemeen kavels vanaf 3.000 vierkante meter aangeboden worden. Kavel J was hierop afwijkend met slechts 1.300 vierkante meter. Er is besloten om hier bij uitzondering een bedrijfsverzamelgebouw toe te staan en af te wijken van het standaardbeleid binnen dit gebied. In april al is hiervoor een koopovereenkomst getekend met BNR Vastgoed en de kavel gaat eerdaags overgedragen worden bij de notaris.

Visie Robbenplaat

Het visie achter deelgebied Westrak op bedrijventerrein Robbenplaat is het aanbieden van grotere kavels van minimaal 3.000 vierkante meter aan de grotere regionale ondernemers. Op deze grond zit daarnaast een zwaardere milieucategorie, waardoor er tevens ruimte geboden wordt aan de zwaardere bedrijvigheid. Deze bedrijven kunnen namelijk niet overal gevestigd worden en dus wil de gemeente Hollands Kroon deze gronden zoveel mogelijk beschikbaar houden voor dergelijke ondernemers.

Uitzondering

Er was op dit deelgebied met kavel J één uitzondering op deze visie. Deze kavel van circa 1.300 m2 is niet geschikt voor deze grotere, zwaardere bedrijvigheid. Daarvoor is de kavel simpelweg te klein. Om tegemoet te komen aan de enorme vraag naar bedrijfsverzamelgebouwen is er voor deze kavel een uitzondering gemaakt op de filosofie voor dit deelgebied. Hier is dus wel een bedrijfsverzamelgebouw mogelijk. De koper is BNR Vastgoed van de heer Richard Meester, tevens directeur van het bedrijf Quest wat recentelijk een grote kavel kocht op Robbenplaat. Binnenkort vindt de overdracht van de kavel plaats waardoor deze kleine braakliggende hoek ook een invulling gaat krijgen.