Nieuwe website Robbenplaat live!

Sinds dit jaar is de gemeente begonnen met een grootschalige promotiecampagne voor Robbenplaat, waar nog veel grote bedrijfskavels beschikbaar zijn. Onlangs is het bedrijventerrein voorzien van glasvezel en beschikt het over een eigen website. Daarnaast is er een promotiefilm gemaakt en een heeft Robbenplaat nu een eigen logo. Op de website is het voor ondernemers inzichtelijk welke kavels nog beschikbaar zijn en welke grondprijzen er worden gehanteerd. Er wordt komend jaar veel reclame gemaakt om het bedrijventerrein meer bekendheid in de regio te geven.

Kies je kavel!

Op de website vindt u een interactieve kaart waarop in één oogopslag te zien is welke kavels nog te koop zijn. Wanneer er interesse is voor een bepaalde kavel kan er worden doorgeklikt naar een kavelpaspoort, hierop zijn relevante gegevens inzichtelijk en staat de verkooptekening. De kavels zijn over het algemeen vanaf 3.000 vierkante meter te koop en per direct beschikbaar. Deze worden bouwrijp opgeleverd en er is veel flexibiliteit. Zowel qua kavelgrootte, bebouwing en als milieucategorie. Oftewel, voor bijna iedere ondernemer ruimte om te ondernemen!

Parkmanagement

Op het deelgebied Westrak op Robbenplaat zit de Coöperatie Parkmanagement Wieringermeer (CPW), het CPW is een eigen parkmanagementorganisatie voor het bedrijventerrein. Zij nemen het toezicht en de managementuitvoering op zich. De doelstelling van het parkmanagement is een veilig en goed onderhouden terrein behouden, waardoor het prettig is voor ondernemers om zich hier te vestigen. De beveiliging is goed geregeld en daarbij verzorgen zij het groenonderhoud, het sneeuwschuiven en het strooien van zout in de winter.