Hollands Kroon kent megajaar met grondverkopen op Robbenplaat!

Hollands Kroon kan terugkijken op een heel goed verkoopjaar op Robbenplaat. Bij de fusie naar gemeente Hollands Kroon beschikte de gemeente over 11,2 hectare aan bouwkavels op eigen grond op dit regionaal bedrijventerrein Robbenplaat in Wieringerwerf. Aan het begin van 2021 was hiervan nog 11,1 hectare grond beschikbaar. Na een zeer succesvol jaar met vele verkopen bedraagt de stand een jaar later nog ‘slechts’ 2,6 hectare aan beschikbare kavels. Daarmee beleeft de gemeente een ongekend verkoopjaar waarmee ze huisvesting heeft kunnen bieden aan een heel aantal nieuwe ondernemers.

Extra aandacht voor Robbenplaat

Hierbij werd Hollands Kroon geholpen door de lage grondprijzen en goede markt, maar ook door de extra inzet die de gemeente er vanaf eind 2020 in heeft gestoken. Doordat de verkopen sinds het ontstaan van de gemeente Hollands Kroon achter bleven op Robbenplaat, is eind 2020 besloten om het bedrijventerrein meer onder de aandacht te brengen en beter verkoopbaar te maken. Zo beschikt het bedrijventerrein sinds eind 2020 over een eigen glasvezelnetwerk, is in april 2021 deze verkoopwebsite gelanceerd, is er een promotiefilm gemaakt, is er geadverteerd in specifieke vakbladen en is onlangs gestart met een digitale reclamecampagne.

Wethouders kijken tevreden terug

De beide wethouders Theo Meskers (Economische Zaken) en Theo Groot (Financiën) zijn dan ook erg blij met het behaalde resultaat. “We zijn blij dat de verkopen op Robbenplaat zo goed gaan en we veel ondernemers de mogelijkheid kunnen bieden om zich hier te vestigen”, geeft Groot aan. “Veelal gaat het om ondernemers die elders al huisvesting hebben, maar waar ze uit hun jasje zijn gegroeid en geen uitbreidingsmogelijkheden meer hebben. Het is mooi dat we juist deze ondernemers een plek kunnen geven op Robbenplaat, waar we die ruimte nog wel hebben”, vult Meskers hierbij aan. Momenteel zijn er nog maar een paar kavels te koop en de verwachting is dat deze komend jaar uiteindelijk verkocht gaan worden.